• Temmuz 31, 2018

    Keçi sütü içerisinde barındırdığı bileşim ve besin elementlerinin zenginliğinden dolayı anne sütüne en yakın süt olarak görülmektedir. Bileşim açısından ise inek sütüne benzer niteliktedir. Keçi sütünün içerisinde bulunan proteinlerin %75’i kazeinden oluşmaktadır. Bu sebeple keçi sütü ” Kazeinli Sütler ” olarak adlandırılan gruba dahildir.

    Keçi Sütü Faydaları Nelerdir ?